Stan proti melanomu: Nastartujme prevenci po COVIDu

Zde vyšetříme vaše kožní znaménka

16.-17. 5. Praha, Václavské náměstí
23. 5. Brno, náměstí Svobody
24. 5. Ostrava, Shopping park Avion

Vždy od 10 do 18 hodin
Stan proti melanomu: Nastartujme prevenci po COVIDu

Informace pro návštěvníky: Ke vstupu do Stanu NENÍ třeba respirátor.

NAstartujme prevenci po covidu

V průběhu května se konal již šestnáctý ročník Stanu proti melanomu. A to v Praze, Brně a Ostravě. Hlavním posláním Stanu proti melanomu byl restart prevence po pandemii covid-19.

Letos jsme měli dohromady 14 vyšetřovacích ambulancí. Celkem je navštívilo 3 265 osob.
Diagnostikováno bylo 155 zhoubných nádorů (nárůst o 25 oproti toku 2022), z toho 35 melanomů (pokles o 5 oproti roku 2020).

V roce 2020 jsme měli 14 vyšetřovacích ambulancí. Celkem je navštívilo 3 466 osob.
Diagnostikováno bylo 130 zhoubných nádorů, z toho 40 melanomů.

V Praze a v Brně došlo k navýšení návštěvnosti, v Ostravě dorazila cca polovina návštěvníků oproti roku 2020. I přes to ale byla stále fronta.

Jak dokazují čísla, ač jsme jeli na stejné množství ambulancí, záchyt byl větší. Lidé se v době COVIDové vyhýbali prevenci…

Celá tisková zpráva | Pozvánka