.

22.-23. 4. Praha, Václavské náměstí
29. 4. Brno, náměstí Svobody
30. 4. Ostrava, Shopping park Avion

Vždy od 10 do 18 hodin

Bohužel toto je velmi zakořeněná lidová představa, vycházející ze špatně interpretované laické zkušenosti. Určitě ve svém okolí najdete někoho, kdo šel na operaci s nádorem, a melanom tu není výjimkou, vrátil se z nemocnice a brzo poté se u něho objevily nádorové metastázy. „Aha,“ řekne si postižený nebo někdo z jeho okolí, „kdybych tam býval nechodil, tak jsem mohl být zdravý. Řízli mi do toho a celé mi to rozehnali do těla.“ Realita je bohužel jiná. Jedná se o typický případ, kdy pacient již přišel k lékaři pozdě. Nádor ještě před odstraněním stačil založit dceřiná ložiska v těle a ta se klinicky projevila až po návratu z nemocnice. Chirurg pouze provedl poslední pokus, aby předešel rozšíření nádorových buněk do těla. V tom okamžiku už bylo pozdě. Pacienta tedy nezahubil operační zákrok, ale jeho pozdní příchod k lékaři.

Tak zvaně regredující maligní melanom není vůbec příznivým znamením. Takovouto proměnou mateřského znaménka bychom se neměli nechat ukolébat. Měl by to být pro nás stejný signál k rychlé návštěvě kožního lékaře, jako když nám mateřské znaménko začíná měnit barvu a tvar a přitom si zachovává pigmentaci.

Ovlasená mateřská znaménka především větší velikosti mají přinejmenším stejný sklon ke zhoubné přeměně jako jiné pigmentové névy.

Při pravidelných kontrolách u kožního lékař je potřeba věnovat pozornost všem mateřským znaménkům. Dokonce tzv. intradermální névy vyrůstají nad kožní povrch, jsou nápadnější a kosmeticky rušivé, přitom však téměř nikdy nejsou příčinou vzniku melanomu. Na druhou stranu zcela ploché dysplastické névy jsou z hlediska svého buněčného složení mnohem živější a maligní melanom z nich může vzniknout snadněji. Takovéto rozdíly ale nejlépe posoudí zkušené oko kožního lékaře, vyzbrojeného navíc speciálními optickými vyšetřovacími přístroji.

Stržení klidného mateřského znaménka není žádná tragédie. Pokud s takovým problémem přijdeme ke kožnímu lékaři, pravděpodobně nám šetrně odstraní i zbývající část mateřského znaménka, aby při následném hojení nevznikly na poškozených buňkách nějaké změny, ale je to spíše postup z opatrnosti než z nezbytné nutnosti. Jiná věc je, když mateřské znaménko začne samo od sebe krvácet, svědit nebo být jinak podrážděné.

V tomto případě je situace vážnější, ale nejlépe ji posoudí stejně až kožní lékař, s jehož návštěvou v takovém případě neotálíme.

Ano, zhruba 30-50 % melanomů vznikne na podkladě pigmentového znaménka. Svou kůži známe nejlépe sami a zvláště tehdy, když si ji a především mateřská znaménka pravidelně kontrolujeme, dokážeme sami odhalit sebemenší odchylky v průběhu času. Je to velmi cenná informace, která podá dynamický údaj o případných změnách mateřských znamének. Někteří se ještě stále domnívají, že rizikové pigmentové znaménko je až takové, které začne svědit, krvácet nebo se kolem něj utvoří zánět. Toto jsou však pozdní příznaky rozvoje většinou již maligního melanomu.

Příznaky, které signalizují počínající přeměnu klidného pigmentového znaménka, jehož včasné odstranění často předejde rozvinutí zhoubného nádoru, můžeme shrnout do tzv. ABCDE pravidel. Čím více písmenek je pozitivních u jednoho pigmentového znaménka, tím větší je pravděpodobnost, že se jedná o rizikový projev.

Jak poznat melanom

Při jakýchkoliv pochybnostech navštivte raději kožního lékaře, který je dostatečně školen k tomu, aby dovedl správně stanovit diagnózu, někdy i s pomocí speciálních optických přístrojů.