.

22.-23. 4. Praha, Václavské náměstí
29. 4. Brno, náměstí Svobody
30. 4. Ostrava, Shopping park Avion

Vždy od 10 do 18 hodin

Co jsou kožní nádory?

Kožní nádory jsou nejčastějšími typy nádorových onemocnění na světě. Kožní nádory jsou způsobeny nadměrnou expozicí slunečnímu záření (zejména jeho ultrafialovému (UV) spektru), které proniká a poškozuje kůži během pobytu na slunci.

Projevy kožních nádorů se vyskytují na kůži exponované slunečnímu záření (UVA a UVB záření), a to nejčastěji v oblasti obličeje, krku, zad a končetin. Nejčastěji jsou postiženi lidé nad 50 let, ale může být postižen kdokoli.

Počet diagnostikovaných případů kožních nádorů stále stoupá, nicméně je všeobecně známo, že počty nemelanomových kožních nádorů jsou v oficiálních statistikách stále podhlášeny, což vede k tomu, že reálná prevalence nemelanomových kožních nádorů neodráží jejich skutečný stav v populaci.

Kožní nádory jsou jedny z nejlépe léčitelných forem nádorů, s velmi dobrou prognózou. Avšak povědomí o příznacích kožních nádorů je v populaci obecně nízké, což znesnadňuje včasné odhalení kožních nádorů.

Termín kožní nádory zahrnuje několik zcela rozdílných jednotek, každá z nich má odlišné příznaky, tíži onemocnění a odlišnou léčbu.

Melanom

Nejzhoubnější kožní nádor.

Nemelanomové kožní nádory (NMSC)

Bazocelulární karcinom (bazaliom) – nejčastější a nejméně nebezpečný kožní nádor.

Spinocelulární karcinom (spinaliom) – druhý nejčastější podtyp kožních nádorů.