.

22.-23. 4. Praha, Václavské náměstí
29. 4. Brno, náměstí Svobody
30. 4. Ostrava, Shopping park Avion

Vždy od 10 do 18 hodin

DIGITÁLNÍ DERMATOSKOP

Dermatoskopie je metoda, která používá zvláštním způsobem upravenou osvětlenou lupu. Ten rozdíl spočívá v tom, že na spodní části lupy je ještě jedno průhledné sklo, které se přímo dotýká při vyšetření kůže. Navíc, štěrbina mezi kůží a tímto sklem je vyplněna gelem nebo tekutinou. Toto vlhké prostředí vyplní veškeré kožní nerovnosti pod sklem, čímž se zruší běžný odraz světla z kožních nerovností a to umožní posuzovat kožní struktury (obvykle pigmentové) v hlubších partiích kůže.

Digitalizace tohoto obrazu, která probíhá buď tak, že analyzujeme obraz z připojeného digitálního fotoaparátu nebo se přímo jedná o online analýzu obrazu z dermatoskopického zařízení tvořeného výše popsanou optikou a videokamerou, umožňuje expertní analýzu. Speciální software posuzuje znaménko nebo jinou pigmentovou změnu podle ABCD kritérií (proklik). Data zpracuje, zhodnotí a zároveň porovnává strukturu obrazu s fotografiemi, které má uloženy v paměti, a propočítá riziko.

Jaké jsou výhody tohoto vyšetření:

  • zvětšení projevu až 50x
  • obraz lze zastavit na obrazovce monitoru a pohodlně si ho prohlédnout
  • archivace snímku (uložení v paměti počítače) vývoje změn v různých časových odstupech
  • podává pomocnou ruku při diferenciální diagnostice a během několika sekund odhaduje stupeň závažnosti toho konkrétního kožního nálezu
  • obraz lze vytisknout pro klinickou i domácí archivaci nebo jej elektronicky přeposlat pacientovi nebo dalším odborníkům k posouzení

 

Tato analýza pomáhá lékařům v rozhodování, co s pigmentovým znaménkem udělat. Zjednoduší otázku, zda jej ponechat, či odstranit. Představuje další pomoc v boji se zákeřnými změnami, které mohou mateřská znaménka představovat. Vyšetření není finančně náročné a investice do zdraví se v tomto případě plně vrací.

Moderátor Aleš Cibulka říká: „Na digitálním dermatoskopu si nechám každoročně vyšetřit svá mateřská znaménka.“