.

Zde vyšetříme vaše kožní znaménka

15.-16. 5. Praha, Václavské náměstí
22. 5. Brno, náměstí Svobody
23. 5. Ostrava, Shopping park Avion

Vždy od 10 do 18 hodin

Informace pro návštěvníky: Ke vstupu do Stanu NENÍ třeba respirátor.

DIGITÁLNÍ DERMATOSKOP

Dermatoskopie je metoda, která používá zvláštním způsobem upravenou osvětlenou lupu. Ten rozdíl spočívá v tom, že na spodní části lupy je ještě jedno průhledné sklo, které se přímo dotýká při vyšetření kůže. Navíc, štěrbina mezi kůží a tímto sklem je vyplněna gelem nebo tekutinou. Toto vlhké prostředí vyplní veškeré kožní nerovnosti pod sklem, čímž se zruší běžný odraz světla z kožních nerovností a to umožní posuzovat kožní struktury (obvykle pigmentové) v hlubších partiích kůže.

Digitalizace tohoto obrazu, která probíhá buď tak, že analyzujeme obraz z připojeného digitálního fotoaparátu nebo se přímo jedná o online analýzu obrazu z dermatoskopického zařízení tvořeného výše popsanou optikou a videokamerou, umožňuje expertní analýzu. Speciální software posuzuje znaménko nebo jinou pigmentovou změnu podle ABCD kritérií (proklik). Data zpracuje, zhodnotí a zároveň porovnává strukturu obrazu s fotografiemi, které má uloženy v paměti, a propočítá riziko.

Jaké jsou výhody tohoto vyšetření:

  • zvětšení projevu až 50x
  • obraz lze zastavit na obrazovce monitoru a pohodlně si ho prohlédnout
  • archivace snímku (uložení v paměti počítače) vývoje změn v různých časových odstupech
  • podává pomocnou ruku při diferenciální diagnostice a během několika sekund odhaduje stupeň závažnosti toho konkrétního kožního nálezu
  • obraz lze vytisknout pro klinickou i domácí archivaci nebo jej elektronicky přeposlat pacientovi nebo dalším odborníkům k posouzení

 

Tato analýza pomáhá lékařům v rozhodování, co s pigmentovým znaménkem udělat. Zjednoduší otázku, zda jej ponechat, či odstranit. Představuje další pomoc v boji se zákeřnými změnami, které mohou mateřská znaménka představovat. Vyšetření není finančně náročné a investice do zdraví se v tomto případě plně vrací.

Moderátor Aleš Cibulka říká: „Na digitálním dermatoskopu si nechám každoročně vyšetřit svá mateřská znaménka.“