.

22.-23. 4. Praha, Václavské náměstí
29. 4. Brno, náměstí Svobody
30. 4. Ostrava, Shopping park Avion

Vždy od 10 do 18 hodin

jak vznikají kožní nádory?

Existuje mnoho rizikových faktorů, které vedou ke vzniku nádorů. Co se týká kožních nádorů, ty jsou většinou způsobeny ultrafialovým (UV) slunečním zářením. Nadměrná expozice tohoto záření je nejčastější příčinou všech typů kožních nádorů.

Existují dva typy UV záření (UVA a UVB), které dopadají na kožní povrch a pronikají do kůže, a to do různé hloubky kůže na základě vlnové dálky záření. Nadměrná expozice UV záření vede k poškození DNA kožních buněk. Po nadměrné expozici UV záření kůže předčasně stárne a je vrásčitá, v nejhorším případě poškození kůže UV zářením vede k trvalému oslabení imunitního systému kůže s rozvojem kožních nádorů.

Krátkodobé vystavení slunečnímu záření je pro člověka prospěšné. UVB stimuluje produkci vitaminu D v kůži a tento vitamin je důležitý pro zdravé, silné kosti a jejich růst. Tento účinek však zajistí nízká dávka slunečního záření v průběhu každého dne.

Při pobytu na slunci se také cítíme dobře (z tohoto důvodu jsou oblíbená solária), je však nutno mít na paměti, že v průběhu slunění dochází k poškození kůže, které převáží nad krátkodobým příznivým účinkem dobré nálady.

Poškození, jež sluneční záření na kůži vyvolá, je trvalé. Zatímco spálení kůže časem vybledne, změny v hloubce kůže zůstávají. Každé další oslunění vyvolává další poškození kůže, která se sčítají, oslabují imunitní systém kůže a poškozují genetickou informaci (DNA) buněk kůže.

Kůže poškozená UV zářením

UV záření a jeho účinky

Existují tři hlavní typy UV slunečního záření. Nejnebezpečnější je UVC záření, které je kompletně absorbováno ozonovou vrstvou. Zbývající dva typy, UVA a UVB záření, mají rozdílné účinky.

UVA záření nepůsobí spálení kůže. Pro tuto schopnost nebylo v minulosti považováno za potenciální rizikový faktor kožních nádorů. Nicméně nový výzkum jasně prokázal vzájemnou souvislost mezi kožními nádory a UVA zářením.

UVA záření s dlouhou vlnovou délkou proniká hlouběji do kůže. UVA záření poškozuje pojivovou tkáň hlubších vrstev kůže, což vede k předčasnému stárnutí se vznikem vrásčité, ochablé kůže.

Většina UVB záření, které pronikne do zemské atmosféry, je zachyceno ozónovou vrstvou. Avšak ztenčení této vrstvy vede ke zvýšenému dopadu UVB záření na zemský povrch.

UVB záření s krátkou vlnovou délkou proniká do vrchních vrstev kůže, poškozuje DNA buňky a navozuje opálení. Toto opálení se snaží, většinou bezúspěšně, ochránit kůži samo o sobě. Hnědý pigment (melanin) je produkován v melanocytech (pigmentových buňkách), které jsou lokalizovány na rozhraní epidermis a dermis. Pigment melanin je pak předán do keratinocytů, jež jsou základní stavební jednotkou epidermis.

Je-li dávka UVB záření silná, kůže se spálí. Vzniká kožní zánět, kůže zrudne, což je výstražným signálem kožních buněk. Poškozené buňky pak iniciují spuštění samoopravných mechanismů, které mají opravit poškození vzniklá UV zářením.

Čím častější a čím intenzivnější je spálení kůže, tím častěji se objevuje výše popsaný proces, který vede ke zvýšenému riziku selhání opravných mechanismů a vzniku mutací. V dlouhodobém horizontu může dojít k modifikaci genetické informace s rozvojem chronického poškození kůže za vzniku časných stadií kožních nádorů.

Co je UV index?

Jde o mezinárodní, vědecký index, který stanoví hodnotu slunečního UV záření. Popisuje sílu slunečního záření na konkrétním místě a v konkrétním čase. Index dosahuje hodnoty od 1 do 11. Čím větší je hodnota UV indexu, tím větší je riziko poškození kůže.