Existují tři hlavní typy UV slunečního záření. Nejnebezpečnější je UVC záření, které je kompletně absorbováno ozonovou vrstvou. Zbývající dva typy, UVA a UVB záření, mají rozdílné účinky.

UV-A (400–315 nm)

UVA záření nepůsobí spálení kůže. Pro tuto schopnost nebylo v minulosti považováno za potenciální rizikový faktor kožních nádorů. Nicméně nový výzkum jasně prokázal vzájemnou souvislost mezi kožními nádory a UVA zářením.

UVA záření s dlouhou vlnovou délkou proniká hlouběji do kůže. UVA záření poškozuje pojivovou tkáň hlubších vrstev kůže, což vede k předčasnému stárnutí se vznikem vrásčité, ochablé kůže.

UV-B (351–280 nm)

Většina UVB záření, které pronikne do zemské atmosféry, je zachyceno ozónovou vrstvou. Avšak ztenčení této vrstvy vede ke zvýšenému dopadu UVB záření na zemský povrch.

UVB záření s krátkou vlnovou délkou proniká do vrchních vrstev kůže, poškozuje DNA buňky a navozuje opálení. Toto opálení se snaží, většinou bezúspěšně, ochránit kůži samo o sobě. Hnědý pigment (melanin) je produkován v melanocytech (pigmentových buňkách), které jsou lokalizovány na rozhraní epidermis a dermis. Pigment melanin je pak předán do keratinocytů, jež jsou základní stavební jednotkou epidermis.

Je-li dávka UVB záření silná, kůže se spálí. Vzniká kožní zánět, kůže zrudne, což je výstražným signálem kožních buněk. Poškozené buňky pak iniciují spuštění samoopravných mechanismů, které mají opravit poškození vzniklá UV zářením.

Čím častější a čím intenzivnější je spálení kůže, tím častěji se objevuje výše popsaný proces, který vede ke zvýšenému riziku selhání opravných mechanismů a vzniku mutací. V dlouhodobém horizontu může dojít k modifikaci genetické informace s rozvojem chronického poškození kůže za vzniku časných stadií kožních nádorů.

UV index

Jde o mezinárodní, vědecký index, který stanoví hodnotu slunečního UV záření. Popisuje sílu slunečního záření na konkrétním místě a v konkrétním čase. Index dosahuje hodnoty od 1 do 11. Čím větší je hodnota UV indexu, tím větší je riziko poškození kůže.

Přečtěte si také článek Poznej svůj fototyp.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *