.

22.-23. 4. Praha, Václavské náměstí
29. 4. Brno, náměstí Svobody
30. 4. Ostrava, Shopping park Avion

Vždy od 10 do 18 hodin

typy kožních nádorů

Existují čtyři základní typy kožních nádorů.

1.Bazaliom

 • Jde o nejčastější typ kožních nádorů, zároveň nejméně nebezpečný.
 • Typicky se projevuje jako vyvýšené ložisko barvy kůže, s lesklým, perleťovým okrajem, nebo jako nehojící se ložisko se šupinami na povrchu, nebo ložisko se šupinami na povrchu, které pomalu roste.
 • Není-li léčeno, pak se na povrchu vytvoří nehojící se vřed a proces postihne hlubší struktury kůže i podkoží.

2.Aktinická keratóza

 • Tyto projevy jsou prekancerózami (předstupeň nádoru), v 10–15 % případů z nich vzniká spinaliom. Proto by měly být aktinické keratózy léčeny, abychom se vyvarovali přechodu ve spinaliom.
 • Aktinické keratózy postihují zejména osoby středního a staršího věku na místech exponovaných slunečnímu záření – obličej, krk, ušní boltce, hřbety rukou a kštice.
 • Aktinická keratóza se projevuje jako načervenalé, šupící se ložisko s drsným povrchem.

3.Spinaliom

 • Tento druhý nejběžnější typ kožních nádorů se vyskytuje na kůži exponované slunečnímu záření (např. obličej a kštice). Začíná jako ložisko se šupinami, které poměrně rychle roste, zvředovatí a kontaktně krvácí.
 • Může se poměrně rychle šířit, zejména pokud je projev lokalizován na rtech, ušních boltcích, prstech rukou a nohou nebo u imunosuprimovaných pacientů.
 • Lékem volby je chirurgické odstranění spinaliomu.

4.Melanom

 • Jde o nejméně častý typ kožních nádoru, nicméně je nejnebezpečnější.
 • Může postihovat lidi v kterémkoli věku, proti jiným typům kožních nádorů, které nejčastěji postihují starší osoby.
 • Projevy melanomu jsou různé svojí velikostí, může jít o tmavou skvrnu, která časem mění zbarvení a její okraje se stávají nepravidelnými. Nebo nápadně rychle roste jako růžové nebo červené ložisko na kůži. Může se metastaticky šířit, proto se doporučuje včasná léčba.

Mimo tyto čtyři základní typy kožních nádorů existují ještě další, méně časté projevy.

 • Kaposiho sarkom
  Vzniká z krevních cév kůže a vypadá jako červené až purpurové ložisko na kůži závažně poškozené slunečním zářením.
 • Karcinom z Merkelových buněk
  Rostoucí, tuhé ložisko s lesklým povrchem na kůži exponované slunečnímu záření včetně kštice.
 • Karcinom z mazových žláz
  Agresivní kožní nádor vyskytující se nejčastěji na víčkách jako tuhé, nebolestivé kožní noduly.

Benigní kožní projevy

Tyto projevy nepůsobí svým nositelům žádná zdravotní rizika, ale měly by být kontrolovány, pokud se objeví jakýkoliv znak nepravidelného růstu či změn projevu.

1.Dermatofibromy
Dermatofibromy

 • benigní vazivové projevy, které vypadají jako tuhá, vkleslá nebo vyvýšená ložiska s velikostí od několika mm do několika cm. Obyčejně mají nahnědlou barvu, příležitostně mohou být také růžové.
 • Nejčastěji je nacházíme v dolních partiích lidského těla, ale mohou se vyskytovat kdekoli.
 • Bývávají zaměněny za cysty nebo pigmentové névy. Dermatofibromy můžeme odlišit hmatem, jde o tuhá ložiska.

2.Angiomy
angiom

 • Benigní, cévní projevy, které vypadají jako plochá nebo vyklenutá ložiska, nejčastěji v odstínech červené barvy.
 • Nejčastěji vyskytují na kožním povrchu, ale mohou se objevit kdekoliv na těle.
 • Jsou projevem stárnutí.

3.Hemangiomy
hemangiom

 • Benigní cévní projevy, které mají různý vzhled od skvrn až po noduly. Jejich barva je většinou v odstínech světle červené až do modro-purpurové barvy.
 • Jde o nejčastější projevy u malých dětí.
 • jsou charakteristické svým typickým chováním, během prvních měsíců života poměrně rychle rostou, poté následuje zpomalení růstu a spontánní vymizení projevu s růstem dítěte.

4.Seboroická keratóza
Seboroická keratóza

 • Benigní, keratotická ložiska s drsným povrchem. Existuje mnoho barevných variant – žlutá, našedlá, hnědá nebo černá. Ve většině případů vypadají, jako by byla ložiska ke kůži připevněná, s mírně elevovaným okrajem nad kožním povrchem.
 • Zcela vzácně může melanom a jiné kožní nádory imitovat seboroickou keratózu, proto je velmi důležitá správná diagnóza.

Mateřská znaménka

Mateřská znaménka

Mateřská znaménka (v odborné terminologii névy) představují projev nejrůznějšího vzhledu.

Névy

Névy mohou být ploché nebo vyvýšené, jejich barva může být různá, a to od růžové až po tmavě hnědou a černou. Velikost je od několika mm do několika cm. Je vzácné, pokud se névus objeví po 50. roce.

Většina névů je neškodných, ale existují jisté typy, které by měly být sledovány, abychom je odlišili od melanomu. Méně než 30 % melanomů vzniká v névu. Většina melanomů vzniká tedy spontánně na kůži nepostižené névem.

Atypické névy

Atypické nebo také dysplastické névy jsou névy, které jsou zcela odlišné od ostatních. Protože mají podobnost s melanomy, je nesmírně důležité, aby byl každý atypický névus zkontrolován dermatologem, abychom se ujistili, že jde o benigní projev. ABCDE kritéria diagnostiky melanomu můžete použít předtím, než stav zkonzultujete s dermatologem:

 • je projev asymetrický?
 • má nepravidelné okraje?
 • došlo ke změně barvy?
 • je větší než 6 mm v průměru?
 • mění se velikost, okraje a chování projevu v čase?

Lidé s mnohočetnými atypickými névy mají mnohem větší riziko vzniku melanomu, proto by měla být jejich kůže vyšetřena a v kontrolách by se mělo pravidelně pokračovat, aby byly odhaleny jakékoli změny těchto névů.

Dermální névus

Dermální névy jsou vyvýšené okrouhlé nebo oválné projevy na kůži, jejich barva může být od růžové až po světle nebo tmavě hnědou. Dermální névy jsou benigní pigmentové projevy, které představují vzácné riziko vzniku melanomu.